انعقاد خون - فرمالین - کلرفرم- MTA

هموستاپ همولیک فرمالین PD
ژلتامپ روکو فرمالین ماکویرا
هموسپان تکنو فرمالین مستردنت
ژل انعقاد خون ALUM STOP فرمالین سلطان
مایع همودنت پریمیر فرمالین کیمیا
محلول آستری جت الترادنت فرمالین سینا
ژل ویسکو استات قهوه ای رنگ الترادنت کلرفرم کیمیا
ژل ویسکو استات شفاف الترادنت کلرفرم گلچای
ژل هموستاپ FGM فرمالین خارجی تکنو
مایع هموستاپ دیادنت MTA  PRO ROOT
خمیر ضد خونریزی و انبساط مارجین لثه ITENA MTA  KIMIA
MTA  ANGELUS MTA ORTHO  BIO MTA
 MTA  FILLAPEX- ANGELUS  MTA  BIO MTA