بلیچینگ

ژل محافظ لثه (لایت کیور) دیادنت بلیچینگ منزل دنت آمریکا
کیت کامل  OFFICE 351. بلیچینگ مطب دنت آمریکا
سرنگ اتومیکس ۳۵ درصد تک بیمار بلیچینگ منزل وایت اسمال
کیت ۴ سرنگی الوکس  HOME بلیچینگ مطب وایت اسمال
کیت بیلیچینگ مخصوص مطب  یک بیمار بیلیچینگ ۳۵ درصد ۳ رنگ ۲.۵ میل
کیت بیلیچینگ مخصوص مطب  ۳ بیمار مواد رزینی محافظ لثه در هنگام کاربرد مواد سفیدکننده
کیت بیلیچینگ مخصوص دندانهای اندو شده OPALESCENC  تری آماده
کیت بیلیچینگ  MICRO ABRASION OPLESCENC PF 15, 20   درصد
کیت بیلیچینگ HOME بدون نیاز ب لایت BOOST
لاستیک تری بیلیچینگ و نایت گارد OPALECENC QUICK 45 درصد
بیلیچینگ HP بدون نیاز به نور OPALECENC ENDO
سفید کننده ۱ بیمار  POLA OFFICE OPALU STRE
سفیدکننده ۱ بیمار سرنگی  POLA OFFICE OPAL DAM GREEN
سفید کننده در منزل ۷.۵ درصد POLADAY ULTRA- EZ
سفید کننده در منزل ۲۲ درصد POLANIGHT FLOR OPAL
بیلیچینگ در منزل BRAVO کیت بیلیچینگ مطب OFFICE دنت امریکا
بیلیچینگ تکی BRAVO کیت بیلیچینگ خانگی دنت امریکا
بیلیچینگ در منزل RED ژل محافظ لثه لایت کیور دنت امریکا
بیلیچینگ برای چهار مریض OFFICE ضد حساسیت عاج BIS BLOCK OXALATE
BIS BLOCK OXALATE ۶ میل