دستگاه و تجهیزات

D-LUX لایت کیور بی سیم دیادنت اپکس فایندر دیجیتال نسل ۵ SMARPED
NAVI ROOT اپکس لوکیتور نسل ۵ دیادنت ROOT TOR DIIGITAL اپکس فاییندر دیجیتالی نسل ۵
اولتراسونیک  تهران طب مدل سیم دار ENDO SMAT100
میکروموتور ۳۵۰۰0 دو لابراتوار ۳۰۰B با هندپیس ذغالی مدل سیم دار ENDO ECLASS
میکروموتور ۴۰۰۰۰ دو لابراتواری ۳۰۰ D با هندپیس ۸۸‌‌C مدل بی سیم ENDO ALLAS
میکروموتور ۵۰۰۰۰ دو لابراتواری رومیزی BL-FD با هندپیس 800C آنگل روتاری CONTRA ANGL
میکرو موتور ۵۰۰۰۰ دور لابراتواری پدالی  BL-F  800C لوپ چشمی کیت کامل Y MARDA
میکروموتور ۶۰۰۰۰ دور لابراتواری BL-T8K 800C چراغ پرتابل LED
میکروموتور داخل یونیتی ذغالی  N HW-100F دستگاه لایت کیور FOCUS-SPIDENT
هندپیس ذغالی لابراتواری ۳۵۰۰۰ دور دستگاه لایت کیور DXM- SPIDENT
هندپیس ذغالی لابراتواری ۴۵۰۰۰ دور ۸۸ MAX دستگاه لایت کیور دوربین داخل دهانی DXM
هندپیس القایی لابراتواری ۶۰۰۰۰ دور BL-800 موتور جراحی ایمپلنت KI-20
دستگاه آمالگاماتور کپسول ایتالیایی – مکانیکی TAC- 200 موتور جراحی ایمپلنت CONTRA ANGGLE 20
دستگاه آمالگاماتور کپسولی ایتالیایی TAC-400 دیجیتالی COREIT KIT موتور جراحی
آمالگاماتور آمالگاماتور کپسولی فقیهی
گان کاتریج A سیلیکونی کلتن شیر چشمی اتومات DEAL
تفنگ ماده قالبگیری ۱۰. ۱ I.D.M سرشیر چشمی اتومات
سرساکشن فلزی همراه زبان گیر چپ و راست جاقلمی بزرگ
سرتوربین (سرامیکی-پوش باتن) جاقلمی کوچک
آنگل ۱.۱ (اسپری آب داخلی – پوش باتن) پرس اتوکلاو BAG SEALER
ایر موتور (کم صدا – اسپری آب داخلی) آنالوگ PULPTESTER
هندپیس جراحی (اسپری آب داخلی – پوش باتن) APEX FINDER
آنگل ایمپلنت ۲۰.۱ (سرامیکی- پوش باتن) دستگاه موتور ایمپلنت جراحی اندو و آنگل A SEPTICO
ست اینسترومنت (آنگل-ایرموتور-هندپیس جراحی) فیس بو FACE BOW
گان هیت کریر مدل بی سیم GENESYS آرتیکولاتور
گان هیت کریر مدل بی سیم DXM دستگاه لایت کیور RADII CAL
گان هیت کریر مدل بی سیم EXQMASTER دستگاه لایت کیور RADII PLUS
هیت کریر مدل بی سیم MAX MASTERE SQ RADII PLUD هد نرمال لایت کیور
هیت کریر مدل بی سیم DXM RADII PLUS PLASMA ARCH هد
هد مخصوص نک دندان بیلیچینگ RADII PLUS