دیسک و مولت پرداخت

دیسک پالیش کامپوزیت (۱۲۰ عددی) با ماندرل کیت دیسک پرداخت مرکزدار-چهار رنگ ۸۰ عددی
دیسک پالیش کامپوزیت (۶۰ عددی) و ماندرل کیت دیسک پرداخت مرکزدار چهار رنگ ۴۰ عدد
دیسک پالیش کامپوزیت بین دندانی ۵۰ عددی کیت پرداخت مرکزدار (آبی-سبز-زرد-سفید) ۴۰ عدد
دیسک پالیش کامپوزیت بین دندانی زیرلثه ای کیت دیسک پرداخت بدون مرکز ۴۰ عدد
ماندرن دیسک پالیش (بین دندانی کلیکی) دیسک پرداخت بدون مرکز تک رنگ ۴۰ عدد
دیسک پالیش کامپوزیت مخصوص سطوح ۵۰ عددی ماندرل  دیسک پرداخت  و  نوار پرداخت کامپوزیت
دیسک پالیش کامپوزیت مخصوص سطوح ۲۵ عدد  دیسک پرداخت مرکزدار و  نوار پرداخت
دیسک پالیش مخملی – مخصوص سطوح (۲۴ عدد با ماندرل استریپ بین دندانی ۷۵ عددی
مولت پالیش سیلیکونی OPTIM2 استریپ بین دندانی ۲۵ عددی
مولت پالیس سیلیکونی OPTIMI 2 REFILL فشاری مخصوص دیسک ها (پولیش مرکزدار) MANDREL
مولت سیلیکونی پروفلاکسی (۶ عددی با منبر) پیچی مخصوص دیسک های بدون مرکز MANDREL
نمد پالیش حاوی ذرات آلمینیوم کیت کامل دیسک های پرداخت کامپوزیت FINISHING DISC
نمد پالیش ۱۲ عددی قابل استفاده با استفاده با انواع خمیر مولت پرداخت کامپوزیت
کیت اره بین دندانی مخصوص بازکردن کانتکت رابرکپ (۱۰۰عددی)
تیِغ اره بین دندانی ۵ عددی لاستیک رابردم (۳۶ عددی)
تیغ سمباده بین دندانی ۵ عددی کلمپ تک سایز (انواع سایزها)
تیغ اره بین دندانی برای باز کردن کانتکت لاستیک پرداخت کامپوزیت و آمالگام و پرسلن
روکش سلولوییدی آسورت قدامی ۶۴ عددی برس سیلیکونی پرداخت کامپوزیت کامپوزیت در ۳ مدل
روکش سلولوییدی آسورت خلفی ۶۴ عددی سنگ وایت استون وگرین استون جهت پرداخت
روکش سلولوییدی آسورت اطفال ۶۴ متری لاسنیک پرداخت کامپوزیت و آمالگام
دیسک پالیش نمدی ۲۴ عددی دیسک و نوار پرداخت کامپوزیت در ۳ رنگ
دیسک های پالیش ۵۶ عددی نوار استریپ الماسه ۱۵ سانتی متری
کیت مولت پرداخت کامپوزیت شوفو ۱۲ عددی لاستیک پرداخت مخصوص گلیز پرسلن بزرگ
کیت مولت پولیش کامپوزیت شوفو ۱۲ عددی لاستیک پرداخت مخصوص گلیز پرسلن در ۳ مرحله متوسط
کیت مولت پولیش آمالگام شوفو ۱۲ عددی لاستیک پرداخت مخصوص گلیز پرسلن کوچک
کیت کامل سوپر اسنپ رینبوشوفو -دیسک پرداخت دیسک الماسه هندپیسی دو طرفه و یک طرفه
کیت پرداخت 180 عددی کامپوزیت POLI-PRO-DISKN ماندرل فلزی دیسک پرداخت (بسته ۵ تایی)
کیت پرداخت کامپوزیت POLI-PRO-DISKN۳۵ عددی کیت کامل پالیش ۴۰۰۰
نوار پرداخت آمالگام فلزی مولت پرداخت کامپوزیت الماسی ۶ عددی
کیت اپتی دیسک ۴۱۹۰ (۱۰۰ عددی)  پالیش ۶ عددی ۲۶۵۴-۲۶۵۳-۲۶۵۱-۲۶۵۲
کیت اپتی دیسک ۴۲۰۰ هایلاستر پالیش 2661-2662-2663-
اپتی دیسک همراه با مولت پرداخت رابرکپ
مولت پرداخت امالگام ۶ عددی کیت کامل HILASTER POLISHING
مولت پرداخت کامپوزیت ۸عددی مولت پرداخت کامپوزیت ۱۲ عددی
مولت پرداخت سرامیک ۴ عددی