ضدعفونی کننده ها

سیتریزیم ۳۰۰ گرمی DECONEX
سیتریزیم ۹۰۰ گرمی DECONEX  53 PLUS
محلول شست و شوی EDTA DECONEX SOLARSPET
محلول کلرهگزیدین ۲ درصد FGM DECONEX DECOSPT
 آلمانBLGUQMED PERFCT DECONEX SURFACEAF
DESOMED RQPID AF DECONEX 53 INSTRAMENT
ASEP TOMAN اسپری یک لیتری پروکسان
   DESOMED RAPID AF TACH محلول یک لیتریروکسان
DESOMEDAN ID محلول یک لیتری بی آی بی فورت
اسپری یونی سپتا محلول یک لیتری آلمانی بلاسان
اسپری SURFACE QUICK اسپری سارفوسپت
میکروتن 1 لیتری محلول سارفوسپت
محلول هلومد محلول هلومد