مواد قالبگیری

مواد کراون و بریج موقت کارتریجی  تمهید طب واش منو فاز
ست قالبگیری اسپیدکس پوتی قالبگیری دو مرحله ای PANASILL SOFT
پوتی اسپیدکس پوتی قالبگیری ۱ مرحله ای PANASILL FAST
اکتیواتور اسپیدکس قالبگیری پروتز ایمپلنت PANASILL PUTTY
لایت بادی اسپیدکس PANASILL TRAY HEAVY BODY
پرزیدنت رگولار (ماده قالبگبری با پایه سیلیکونی) واش VERY LOW VISCOSITY
پوتی A سیلیکونی سوییس تک کلتن واش LOW VISCOSITY
لایت بادی A سیلیکون سوییس تک کلتن واش MEDIUM  VISCOSITY
رگو لار بادی A سیلیکون سوییس تک کلتن مخصوص ثبت بایت FUTAR  D
  سرنگ ۵۰ میلی گرم۲ I-SILL مونوپرن
I-SILL ۲ قوطی ۴۵۰ میلی گرم قالبگیری ۱ مرحله ای با دقت بالا IDENTIUM
ست قالبگیری DETA فلکس سیل (ست قالبگیری)
پوتی دو عدد ۲۵۰ گرم DETA زینک انولیک (ماده قالبگیری خمیری)
کاتریج[XLIGHT آکروسیل پوتی-واش- کاتالیست
کاتریج LIGHT ماده قالبگیری RAPID
ست قالبگیری EXAPLAST روکش موقت کامپوزیتی (کاتریج-۱۰ تیوپ) و A3A2
پوتیEXAPLAST روکش سلولوییدی (کیت ۶۰ تایی) سوییس
واش EXAPLAST روکش آکریلی (کیت ۱۸۰ عددی)
اکتیواتور EXAPLAST روکش آکریلی تکسایز (۵ عددی)
ست قالبگیری HG DRO-C پوذر سرامیکو ۱ انسی
قالبگیری A سیلیکن VONFLEX مایع گلیز سرامکو
ست قالبگیری SILIBEST ایتالیا پودر گلیز ۱ انسی
لایت بادی SILI LIGHHT ست قالبگیری کوکس
اکتیواتور ۶۰ میلی بایس پلیت ۱۰۰ عددی
پوتی A سیلیکون قالبگیری EXTUDE XP PUTTY
ماده ساخت روکش موقت کامپوزیتی قالبگیری  EXTUDEXP PUTTY 23877
ست قالبگیری آلفاسیل روکش شفاف مخروطی برای تاج دندان
ست قالبگیری بتاسیل