نوار ماتریس و سکشنال- وج چوبی

نوار سلولوییدی ۱۰۰ عددی  دیادنت کیت ماتریس MATRICES KIT
نوار پرداخت آمالگام  میکرودنت وج چوبی پلی دنت
نوار پرداخت کامپوزیت میکرودنت وج نوری پلی دنت آناتومیک همرنگ
ماتریکس بند هانینگراد ماتریکس بند یونیور سال تافل مایر
نوار ماتریکس ۱۴۴ عددی هانینگراد ماتریکس بند ایوری
وج چوبی مینا آسورت ۳۰۰ عددی نوار ماتریکس ایوری (سوراخ دار)
وج چوبی مینا تکساز ۳۰۰ عددی نوار ماتریکس تافل مایر ۱۴۴ عددی
نوار ماتریکس ساده  تافل مایر نوار ماتریکس تافل مایر ۱۲ عددی
نوار ماتریکس سوراخدار نوار ماتریکس فلزی رولی ۶ و ۷ میلیمتری ۳ متر
ماتریکس پلی استر شفاف قفل دار ۲۰ عددی نوار شفاف رولی عرض ۸ و ۱۰ میلی متر ۱۰ متر
ماتریکس فلزی قفل دار ۲۰ عددی نوار سلولوییدی برش خورده ۱۰۰ تایی
نوار ماتریکس تافل مایر ۱۴۴ عددی نوار ماتریکس محافظ تراش برش خورده ۱۰۰ تایی
ماتریکس شفاف کانتوردار نوار فلزی جرم گیری سوراخ دار بین دندانی
نوار ماتریکس فلزی  ۵ سانتی متری کیت سکشنال ماتریکس ۳۰ عدد در ۶ سایز
نوا ماتریکس فلزی ۶ سانتی متری کیت سکشنال ماتریکس ۵۰ عددی در ۶ سایز
نوار ماتریکس فلزی ۷ سانتی متر کیت سکشنال ماتریکس ۱۰۰۰ عددی
کیت سکشنال ماتریکس – آسورت ۵۰ عددی و ۲ عدد رینگ سکشنال ماتریکس تک سایز ۱۰ عدد
کیت سکشنال ماتریکس و وج الاستیکی سکشنال ماتریکس تک سایز   ۵۰ عدد
سکشنال ماتریکس تک سایز ۵۰ عددی کلمپ (رینگ) سایز متوسط
وج چوبی آناتومیک آسورت ۱۰۰ عددی کیت کلمپ سکشنال ماتریکس در ۳ سایز
وج آناتومیک آسورت ۵۰۰ عددی کلمپ آناتومیک مخصوص مزیال
وج چوبی مستقیم آسورت ۱۰۰ عددی فورسپس سکشنال ماتریکس
وج آناتومی شفاف آسورت ۱۰۰ عددی کیت ماتریس زین اسبی ۱۸ عدد و ۱ کلمپ
وج الاستیکی آسورت مخصوص سکشنال  ۷۵ عددی ماتریکس زین اسبی ۱۲ عدد‌‌
نوار ماتریس شفاف ۱۰۰ عددی وج آناتومیک ۱۰۰ عددی
نوار ماتریس شفاف ۵۰ عددی وج چوبی آناتومیک ۱۰۰ عددی
نوار ماتریس شفاف متری وج چوبی آناتومیک ۲۰۰ تایی در چهاررنگ
فورسپس سکشنال ماتریکس وج چوبی آناتومیک ۴۰۰ تایی شش رنگ
کلامپ سکشنال ماتریکس وج الاستیکی (کشی) نرم و سخت
وج شفاف (نوری) در دو سایز ۱۰ عدد وج پلاستیکی سبز۱۰ عدد
ماتریس منحنی فرم داده ماتریکس آناتومیک کلمپ دار ۱۰ عددی
ماتریکس آناتومیک کلمپ دار ۱۶ عددی نوار ماتریکس عاج دار سوراخ دار ۴ سایز
نوار ماتریکس فرم داده شذه ۴ سایز لبه دار نوار ماتریکس عاجی پری مولار ۱۲ عددی
ماتریکس بین دندانی INTER CUARE OMINIMATRIX SECTIONAL
نوار سلولوییدی تافل مایر ۵۰ عددی نوار ماتریکس سلولوییدی ۱۰۰ عددی
نوار سلولوییدی ساده نوار ماتریکس فلزی متری
ماتریکس بند ماتریکس هولدر (با ۱۲ نوار آسورت)
نوار ماتریکس تافل وج چوبی ۲۰۰ عددی
نوار ماتریکس سوراخدار ماتریکس بند تافل مایر
دستگاه تافل مایل با نوار ماتریکس بند کلاس ۲  ۱۸۰ S
نوار سلولوییدی ۵۰۰ عددی RAND ماتریکس 78S
نوار ماتریکس ۱۴۴ عددی RAND ماتریکس کلاس ۵
ماتریکس بند تافل مایر RAND ماتریکس سکشنال
ماتریکس بند CONTRA ANGLE آمریکا سکشمال ۱۰۰ عددی
وج چوبی کانتورد ماتریکس ۱۱۰۱C
کیت فضانگهدارنده ۱۵۶ عددی کانتورد ماتریکس CONTTOURED TOFFLEWRE
کیت فضانگهدارنده ۷۸ عددی با پلایر و کاتر نوار ماتریکس METAFIX 0- 3601
کیت فضانگهدارنده ۷۸ عددی با پلایر و کاتر نوار ماتریکس 410-409-408-407-406-405
کیت فضانگهدارنده ۱۰ عددی نوار ماتریکس ۱۵۰۷-۱۵۰۶-۱۵۰۲-۱۵۰۱
فضانگهدارنده تکی نوار ماتریکس ۱۵۹۱-۱۵۹۰
کیت SSC- ۵۶ عددی PRIMARY نوار ماتریکس ۳۹۱-۳۹۰
کیت SSC- 64 عددی PRIMARY نوار ماتریکس ۳۹۵-۳۹۴-۳۹۳-۳۹۲
نوار سلولوییدی ۱۰۰ عددی  دیادنت نوار ماتریکس ۳۸۲-۳۸۱-۳۸۰-۳۷۹-۳۷۸-۳۷۷-۳۷۶-۳۷۵
نوار ماتریکس فلزی رولی نوار سلولوییدی آناتومیک  ۶۸۰
نوار سلولوییدی ۶۵۱-۶۴۷ یدکی سوپر ماتریکس بدون نوار(۱۰۰ تایی)
نوار سلولوییدی رولی ۱۵ میلی متر وج چوبی ۱۰۰ تایی
سوپر ماتریکس  kerr وج چوبی ۴۰۰ عدد در ۶ سایز
یدکی سوپر ماتریکس با نوار (۵۰ تایی) وج لایت ۱۵۰ عددی
وج چوبی ۵۰۰ تایی سیستم وج ماتریکس برای ترمیم کامپوزیت خلفی
وج چوبی ۱۰۰۰ تایی وج محافظ تراش FENDEWEDGE
نوار سلولوییدی ۱۳۰ عددی محافظ تراش مخصوص تراش FENDERPREEY
کیت حاوی فنر -وج COMPLETE RESTORATOM ماتریکس برای فرم دادن گوشه ترمیم کامپوزیت
سیستم وج – ماتریکس  برای ترمیم خلفی نوار ماتریکس فلزی ۱۰۰ عددی ۸ میلی متری
وج چوبی آناتومیکال ۲۰۰ عددی کیت اپتی گارد ۲۶۶۸۵ S
نوار ماتریکس فلزی ۱۰۰ عددی STAN ESS STECL روکش شفاف آناتومیک قدامی
کیت سکشنال ماتریکس روکش شفاف آناتومیک خلفی
سکشنال ماتریکس REFILL روکش شفاف آناتومیک خلفی و قدامی اطفال
وج لاستیکی ELASTIC  PAYE روکش اکریلی تک سایز
وج لاستیکی85 EACH کیت روکش اکریلی تک سایز
ساخت اسکالر پریو  ۱۳۸۰ کیت روکش آکریلی