نوار پرداخت - قلم پرداخت

نوار پرداخت کامپوزیت ۱۰۰ عددی دیادنت فرم دهنده کر بیلداپ
نوار پرداخت آمالگام دیادنت نوار سلولوییدی PD
نوار پرداخت آمالگام  پویندگان طب کاوه نوار پرداخت آمالگام PD
نوار پرداخت کامپوزیت طب کاوه نوار پرداخت کامپوزیت PD
نوار پالیش استیل آمالگام ۱۲ عددی دسته قلم کامپرولر 5301 KERR
نوار پالیش استیل آمالگام ۱۲ عددی ۶ میلی گرم یدک قلم کامپرولر
نوار پالیش استیل مخصوص کامپوزیت ۱۲ عددی قلم کامپوزیت کامپرولر COMPOROLLER
نوار پالیش استیل تیغه دار  ارتودنسی ۵ عددی قلم کامپوتیکز ۵۴۰۰
نوار سوراخ دار پروفلاکسی ۱۰ عددی کیت قلم  ۷ عددی
نوار پالیش کامپوزیت ۱۵۰ عددی قلم تیتانیوم (کاور نیزه ای)
نوار پالیش کامپویت ۱۵۰ عددی نوار پرداخت ۱۰۰ عددی کامپوزیت
نوار ایزولاسیون ۵ متری نوار پرداخت کامپوزیت ۲۰۰ عددی
قلم نوری مخصوص ترمیم کامپوزیت در کلاس ۲ دو عددی نوار استریپ فلزی
قلم نوری مخصوص ترمیم کامپوزیت در کانتاکت ۲ عددی نوار  استریپ کامپوزیت
قلم فرم دهنده کامپوزیت سیلیکونی ۲ عددی کیت روکش سلولوییدی
قلم نوری مخصوص ترمیم کامپوزیت در کلاس V ۲عددی روکش سلولوییدی به  صورت کیت
کیت ترمیمی زیبایی  PHOTO KIT نوار سلولوییدی مستقیم ۱۰۰ عددی
کیت ترمیمی اطفال ODONTOP EDIATRIC نوار سلولوییدی ۱۰۰ عددی
کیت کامل پالیش و قلم های ترمیمی TDV SPECAL مولت پرداخت کامپوزیت و آمالگام POLITIP
کیت کامل پالیش TDV SPECAL MINI KIT کیت OPTRA FINE 18 عددی
کیت مولت الماسه (گلیز) کامپوزیت ۱۲ عددی CONTOUR STRIP
کیت مولت الماسه (گلیز) پرسلن ۱۲ عددی OPTRA MATRIX
کیت مولت الماسه (گلیز) زیرکنیوم ۱۲ عددی قلم OPTRA CONTAET مولار و پرمولار
وانکوت باند ۱/۵ سی سی ترمیم سرامیک و کامپوزیت قلم ترمیم کامپوزیت OPTRA SCALPL
قلم تکی کامپوزیت دکتر برقی  ANTERIOR فرم دهنده کر بیلداپ ۳۶ عددی MATRIX
قلم تکی کامپوزیت OCCLUSAL نواپرداخت کامپوزیت ROEKO
قلم تکی کامپوزیت CARRER نوار پرداخت آمالگام ROEKO
قلم تکی کامپوزیت MINI PLAYGER نوار سلوییدی ROEKO
کیت قلم کامل NB INSTRUMENT KIT