محلول فرموکروزل europe

محلول فرموکروزل EUROPE

كاربرد: 

فرمالين با كرزول مخلوط شده و مايعي را توليد مي كند كه هم ضد عفوني كننده است و هم با دارا بودن خاصيت نگهدارندگي و پوشانندگي باعث حفظ بافت پالپ باقيمانده در پالپوتومي ميشود.

این محصول ساخت شرکت europe کشور اسپانیا می باشد.

Product Description

محلول فرموکروزل europe

محلول فرموکروزل europe

www.negincenter.com/product-category

http://europepmc.org

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید