نوار استریپ آمالگام یکطرفه

نوار استریپ آمالگام یکطرفه

کاربرد :

اساس کاربرد نوار استريپ تكه ايي پرداخت و صاف کردن سطوح بين دنداني ترميم شده وساييدن ميناي دنداني براي کاهش عرض دندان هاي قدامي مي باشد.

Product Description

نوار استریپ آمالگام یکطرفه

نوار استریپ آمالگام یکطرفه

www.negincenter.com/product-category

http://www.sunshine-dental.de

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید